Kontakt

Biuro KRAKÓW

ul. Mogilska 100
31-546 Kraków

tel.: +48 12 379 39 93
@: krakow@interimax.com

 

 

 

 

 

REKRUTACJA – Kraków

 
PRACA W POLSCE

 

tel.: +48 607 901 358
tel.: +48 605 265 752
tel.: +48 535 135 600
@: rekrutacjakrakow@interimax.com

 

PRACA ZA GRANICĄ

 

tel.: +48 607 901 662
tel.: +48 697 800 757

@: rekrutacja.zagranica@interimax.com

 

 

 

 

Biuro WARSZAWA

ul. Słomińskiego 15 lok. 506
00-195 Warszawa

tel.: +48 22 213 14 44
@: warszawa@interimax.com

 

 

 

 

 

REKRUTACJA – Warszawa

 
PRACA W POLSCE

 

tel.: +48 607 901 527
tel.: +48 500 118 154
tel.: +48 724 900 026
@: rekrutacjawarszawa@interimax.com

 

PRACA ZA GRANICĄ

 

tel.: +48 607 901 662
tel.: +48 697 800 757

@: rekrutacja.zagranica@interimax.com

 


Biuro KATOWICE

ul. Francuska 35 lok. 212
40-028 Katowice

tel.: +48 32 728 09 07
@: katowice@interimax.com

 

 

 

 

 

REKRUTACJA – Katowice

 
PRACA W POLSCE

 

tel.: +48 535 135 900
tel.: +48 607 901 517
tel.: +48 502 675 191
@: rekrutacjakatowice@interimax.com

 

 

PRACA ZA GRANICĄ

 

tel.: +48 607 901 662
tel.: +48 697 800 757

@: rekrutacja.zagranica@interimax.com

 

 

SPRZEDAŻ

POLSKA POŁUDNIOWA, ŚLĄSK

Artur Lipiec
tel.: +48 601 598 796
@: artur.lipiec@interimax.com
 

SPRZEDAŻ

POLSKA CENTRALNA

Wojciech Lenarczyk
tel.: +48 535 135 700
@: wojciech.lenarczyk@interimax.com

MARKETING

tel.: +48 512 502 195
@: marketing@hrbcgroup.eu

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Informacje formalno-prawne

 

INTERIMAX APT SP. z o.o.                     
NIP: 676-249-78-70
REGON: 363239961
KRS: 0000591618

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego, wpłaconego w całości: 5000 zł

 

PolandUkraineEnglishFrenchRussia