Kontakt

Biuro KRAKÓW

ul. Ślusarska 6/3
30-710 Kraków
tel.: +48 12 379 39 93
@: krakow@interimax.com

REKRUTACJA

PRACA W POLSCE

tel.: +48 502 675 191
tel.: +48 609 435 543

@:rekrutacjakrakow@interimax.com

PRACA ZA GRANICĄ

tel.: +48 607 901 622
tel.: +48 697 800 757
@:rekrutacja.zagranica@interimax.com 

SPRZEDAŻ

POLSKA POŁUDNIOWA

Artur Lipiec
tel.: +48 601 598 796
@: artur.lipiec@interimax.com

 

RZECZNIK PRACOWNIKA

Biuro WARSZAWA

ul. Wilcza 50/52
00-679 Warszawa
tel.: +48 22 213 14 44
@: warszawa@interimax.com

REKRUTACJA

PRACA W POLSCE

tel.: +48 724 900 026
tel.: +48 609 435 543
@:rekrutacjawarszawa@interimax.com

PRACA ZA GRANICĄ

tel.: +48 607 901 622
tel.: +48 697 800 757
@:rekrutacja.zagranica@interimax.com

SPRZEDAŻ

POLSKA PÓŁNOCNA

Damian Krasowski
tel.: +48 728 540 805
@: damian.krasowski@interimax.com  

INSPEKTOR DANYCH
OSOBOWYCH
HRBC Group

Informacje formalno-prawne

Właścicielem marki INTERIMAX jest HRBC GROUP SP. Z O.O. NIP: 676-249-60-37 REGON: 363001998 KRS: 0000584095 Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego, wpłaconego w całości: 206 800,00 zł

PolandUkraineEnglishFrenchRussia