Dla pracodawcy

AKTUALNOŚCI

wiadomości

Specjalista ze wschodu na wagę złota

12/09/2014 Typ: all źródło: HRstandard.pl, bezpiecznapraca.info.pl

Jeden z popularnych portali HR-owych opublikował artykuł poruszający temat zatrudnienia tzw. obywateli państw trzecich. Kandydaci, którzy już wcześniej brali pod uwagę możliwość wykonywania pracy w innym kraju, coraz rzadziej wybierają Rosję, traktowaną dotychczas jako główny rynek pracy dla osób sezonowo migrujących. Na skutek tych zmian, Polska ma szansę zyskać wielu dobrych specjalistów z branż takich, jak np. IT.

Polski pracodawca ma możliwość zatrudnienia cudzoziemców w oparciu o oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Jest to procedura, która umożliwia zatrudnienie cudzoziemców z sześciu krajów (w tym Ukrainy) na okres do 6-ciu miesięcy w ciągu roku. Warto wspomnieć, że wzmożone zainteresowanie zatrudnianiem „wschodnich” specjalistów mogliśmy obserwować już w poprzednim roku. Jako branże sprzyjające cudzoziemcom wymieniano m.in. branżę TSL, HoReCa oraz handel.

Jak wynika z danych Ministerstwa Pracy, Polska wciąż posiada duży potencjał do zatrudniania pracowników zagranicznych. Jest prawie pewne, że w najbliższym czasie przełoży się to na dalszy przyrost zatrudnienia. Najwięcej cudzoziemców (w tym obywatele Ukrainy) znalazło pracę w sektorach takich, jak przetwórstwo spożywcze czy przemysł.
Ze względu na dynamikę opisanej sytuacji na rynku pracy uruchomiony został projekt „Bezpieczna Praca w Polsce”.
Projekt ten rozpoczął się całkiem niedawno, bo w lipcu bieżącego roku. Jest to działanie wsparte  środkami EFS, na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Wraz z projektem uruchomione zostały warsztaty dla pracodawców. Kandydaci będą mogli skonsultować się w punkcie kontaktowym obsługiwanym w trzech językach (polskim, ukraińskim i rosyjskim).

Organizacje zainteresowane współpracą w ramach projektu proszone są o wysłanie maila na adres mailowy projektu. Więcej informacji o projekcie na poświęconej mu stronie www.

 

 

DC