Dla pracodawcy

AKTUALNOŚCI

wiadomości

Prognoza dla europejskiego rynku pracy (do 2020r.)

08/10/2014 Typ: newsy źródło: portalwiedzy.onet.pl

W krajach europejskich zauważalny jest wzrost popytu na specjalistów - zwłaszcza inzynierów, specjalistów z zakresu nauk ścisłych oraz specjalistów branży medycznej. Tendencja ta ma się utrzymać co najmniej do 2020 roku. Znane też są zawody, w których wystąpi wyraźny spadek zatrudnienia. Będą to zawody rzemieślicze, rolnictwo oraz rybołówstwo. Według agendy UE zajmującej się badaniami tendencji na rynku pracy pewnym jest, że do roku 2020 nastąpi znaczne - sięgające ok. 6 mln. - zmniejszenie liczby osób w wieku produkcyjnym (w prognozach nie uwzględniono Bułgarii oraz Rumunii).

Sektory którym wróży się najbardziej dynamiczny rozwój w nadchodzących latach to biznes i finanse. Jeśli chodzi jednak o samo zatrudnienie, wzrośnie ono w tzw. usługach publicznych. Zapotrzebowanie na pracowników o jak najwyższych kwalifikacjach będzie szczególnie widoczne w zawodach wymagających dużych umiejętności komunikacyjnych bądź informatycznych. Wzrost kwalifikacji do roku 2020 będzie odczuwalny na poziomie globalnym.