Ważny komunikat – uwaga na fałszywe faktury

Szanowni Państwo,
otrzymujemy informacje, że do części z Państwa docierają faktury lub inne dokumenty księgowe z adresów e-mailowych podszywających się pod Interimax lub inne spółki z grupy HRBC.

Informujemy, że nie wysyłamy do naszych klientów i współpracowników żadnych faktur ani innych dokumentów księgowych z żądaniem płatności.

Jednocześnie zapewniamy, że w ramach uruchomionej procedury bezpieczeństwa pracujemy nad rozwiązaniem problemu, a Państwa dane były i są bezpieczne.

Z poważaniem,
Zespół Interimax

PolandUkraineEnglishFrenchRussia