Wynajem Pracowników

Specjalizujemy się w rekrutacji kandydatów do pracy tymczasowej i leasingu pracowniczego. Są to doskonałe rozwiązania dla Firm, które chcą ograniczyć koszty stałe związane z zatrudnieniem oraz dostosować jego poziom do aktualnych potrzeb organizacji. Sezonowe zapotrzebowanie na personel, nieplanowane absencje, chęć sprawdzenia pracownika przed zatrudnieniem go na etat – elastyczne formy zatrudnienia odciążają działy HR i pozwalają na pełną kontrolę kosztów pracowniczych.

W ramach usługi Wynajem Pracowników:

 • pozyskujemy i rekrutujemy pracowników
 • zawieramy z pracownikami umowę o pracę tymczasową lub umowę cywilno-prawną i doraźnie lub na dłuższy czas wynajmujemy ich do pracy u naszego Klienta
 • w przypadku pracowników wynajmowanych dla pracodawców w krajach frankofońskich (rekrutacja i transgraniczna wymiana pracowników), przygotowujemy ich do wyjazdu za granicę, a po zakończonym projekcie koordynujemy ich powrót do Polski
 • koordynujemy wszystkie zobowiązania kadrowo-płacowe wobec zatrudnionych osób: prowadzimy dokumentację pracowniczą, wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu, naliczamy i wypłacamy wynagrodzenia, odprowadzamy podatki i składki, przygotowujemy odpowiednie deklaracje etc.
 • w trakcie trwania projektu jesteśmy w stałym kontakcie z Klientem i z pracownikami, na bieżąco monitorujemy ich działania i udzielamy niezbędnych informacji.

Współpraca z nami w ramach usługi Wynajem Pracowników to przede wszystkim:

NIŻSZE KOSZTY

Nasi Klienci podkreślają, że wykorzystywanie potencjału elastycznych form zatrudnienia pomaga im wprowadzać znaczne oszczędności w firmowym budżecie oraz skupić się na kwestiach kluczowych dla ich biznesu.

Dzięki współpracy z nami Firmy ograniczają koszty związane z rekrutacją i selekcją, obsługą administracyjną czy też koniecznością utrzymania bądź tworzenia nowych stanowisk pracy, a także zyskują tak cenny w biznesie czas.

BEZPIECZEŃSTWO

Opcja „try & hire” to doskonała szansa na weryfikację kompetencji i kwalifikacji pracownika przed zatrudnieniem go na etat. Nasi Klienci nie tylko mają możliwość sprawdzenia umiejętności pracownika, ale mogą również w krótkim czasie zastąpić pracowników, którzy nie spełnili ich oczekiwań. Dzięki takim rozwiązaniom współpracujące z nami Firmy są doskonale chronione przed ryzykiem podjęcia błędnych decyzji rekrutacyjnych.

BŁYSKAWICZNA REAKCJA NA ZMIANY

Praca tymczasowa i leasing pracowniczy to również świetny sposób na elastyczne uzupełnienie załogi pracowniczej. Dzięki możliwości błyskawicznego i swobodnego zwiększania lub ograniczania zapotrzebowania na dodatkową kadrę, nasi Klienci doskonale radzą sobie z sezonowością, okresowymi wzrostami zamówień oraz nagłą absencją pracowników.

Skontaktuj się z nami

Rekrutacja i selekcja

Usługa Rekrutacja i selekcja jest doskonałym rozwiązaniem dla Pracodawców, którzy chcą ograniczyć czas i koszty procesu rekrutacji, nie dysponują wystarczającymi zasobami i narzędziami do jego szybkiego przeprowadzenia i/lub mają trudności w samodzielnym dotarciu do właściwych kandydatów. Jest to również idealna opcja dla Firm, którym zależy na poufności prowadzonych działań i przeniesieniu ciężaru dodatkowych rekrutacji z firmowego działu HR na zewnętrzną agencję pracy.

W ramach usługi „Rekrutacja i selekcja”:

 • prowadzimy staranną analizę sytuacji wyjściowej i oczekiwań Klienta – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki firmy, jej kultury organizacyjnej oraz dotychczasowych doświadczeń i praktyk w zakresie pozyskiwania, doboru i selekcji kadry pracowniczej
 • dogłębnie analizujemy profil  stanowiska, na które jest prowadzona rekrutacja, by wspólnie z Klientem określić kompetencje i kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na tym stanowisku
 • określamy harmonogram i zakres działań w projekcie, który – w zależności od oczekiwań Klienta – może obejmować: marketing rekrutacyjny, pozyskanie kandydatur z rynku, selekcję aplikacji, prowadzenie wstępnych rozmów z kandydatami (w postaci wywiadu telefonicznego lub rekrutacji online), przeprowadzenie ustrukturyzowanych rozmów kwalifikacyjnych, przygotowanie dodatkowych testów wiedzy i umiejętności etc.

Sukces projektów rekrutacyjnych realizowanych przy naszym wsparciu zapewnia:

DUŻA BAZA KANDYDATÓW

Docieranie do najlepszych Kandydatów ułatwia nam własna – budowana od 2007 r. i wciąż aktualizowana baza blisko 20 000 specjalistów z różnych branż. Nie tylko zwiększa ona zasięg prowadzonych działań, ale również zapewnia błyskawiczną i obiektywną ocenę poziomu trudności danego projektu rekrutacyjnego, a tym samym niweluje ryzyko jego niepowodzenia.

WIELOKANAŁOWOŚĆ DZIAŁAŃ

Indywidualna strategia rekrutacyjna opracowywana na potrzeby każdego projektu, zawiera m.in. dedykowane kanały dotarcia do wybranej grupy kandydatów. Dlatego niezależnie od aktualnie posiadanych aplikacji w bazie zawsze poszukujemy dla naszych Klientów nowych Kandydatów. Wieloletnia współpraca z portalami pracy i doskonała znajomość rynku pozwala nam na podejmowanie skutecznych decyzji rekrutacyjnych. Daje nam też pewność, że Klient dokona wyboru spośród najlepszych Kandydatów.

ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA SELEKCJI

Wieloletnie doświadczenie naszych Konsultantów oraz zaawansowane narzędzia selekcji gwarantują naszym Klientom rzetelną i obiektywną ocenę realnego potencjału rekomendowanych Kandydatów. W oparciu o prowadzone rozmowy i zlecone testy, przygotowujemy indywidualne raporty na temat wybranych osób. Są one opracowane według najlepszych standardów rekrutacyjnych i pozwalają Klientowi na dokonanie ostatecznego porównania i samodzielny wybór najlepszych Kandydatów.

Skontaktuj się z nami

Optymalizacja zatrudnienia

Podnieś swoją konkurencyjność

Bycie konkurencyjnym na rynku oznacza tworzenie dla Klientów propozycji uwzględniających ich potrzeby, ale przede wszystkim optymalizację kosztów wytworzenia produktu czy usługi. Klientom, którzy poszukują takich rozwiązań rekomendujemy rozwiązanie jakim jest optymalizacja PFRON oraz dofinansowania do wynagrodzeń.

Co zyskuje firma przeprowadzając projekt optymalizacji zatrudnienia:

 • oszczędności na wpłatach PFRON
 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników
 • oddanych, rzetelnych i efektywnych pracowników
 • wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie, wdrażającej politykę zarządzania różnorodnością zatrudnienia

Na czym polega i jak przebiega optymalizacja:

 • analizujemy potrzeby firmy – szacujemy koszty ponoszone na wpłaty PFRON
 • dokonujemy analizy stanowisk i ustalamy obszary potrzeb kadrowych
 • rekrutujemy najlepszych kandydatów zgodnie z profilem ustalonym z firmą
 • zatrudniamy pracownika i czuwamy nad przebiegiem jego zatrudnienia
 • wnioskujemy o dofinansowania każdego z zatrudnionych pracowników
 • na bieżąco dbamy o dokumentację związaną z zatrudnieniem pracowników.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę SMG/KRC na zlecenie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Międzynarodowej Organizacji Pracy 83% pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne ma dobre doświadczenia w tym zakresie.

Powierzając nam projekt optymalizacji PFRON oszczędzasz czas i pieniądze.

Zapraszamy do kontaktu

PolandUkraineEnglishFrenchRussia