Gdy już znajdziesz

Warto sprawdzić certyfikat agencji, która oferuje Ci pracę. Legalnie działające agencje, które kierują do pracy za granicą, muszą figurować w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia.

Jeżeli wyjeżdżasz do pracy jako osoba oddelegowana przez agencję pracy tymczasowej, musisz przejść badania lekarskie oraz odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obydwie czynności odbywają się w Polsce, na podstawie skierowania agencji i na jej koszt.

Agencja podpisze też z Tobą umowę, na podstawie której kieruje Cię do pracy za granicę (w wypadku oddelegowania będzie to umowa o pracę tymczasową). Oczywiście, wcześniej w odrębnej umowie agencja pośrednictwa uzgodni warunki pracy z zagranicznym klientem.

Profesjonalnie działające przedsiębiorstwo pośrednictwa pracy nigdy nie będzie żądało od Ciebie jakiejkolwiek opłaty za samo znalezienie pracy. Agencja może pobrać jedynie te kwoty, które stanowić będą zwrot rzeczywiście poniesionych przez nią kosztów dojazdu i powrotu pracownika do miejsca pracy za granicą, wydania wizy, badań lekarskich czy tłumaczenia dokumentów.

Przed wyjazdem dobrze jest też pomyśleć o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia – polisy obejmującej krótko- i długoterminowe wyjazdy zagraniczne do pracy zarobkowej. Nawet gdy dysponujesz Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (na podstawie której udzielana jest w krajach Unii pomoc medyczna) powinieneś pamiętać, że nie gwarantuje ona osobom poszkodowanym zwrotu takich kosztów jak np. koszty transportu medycznego zarówno w kraju zdarzenia, jak i do Polski.

Warto wiedzieć, że wyjeżdżając z kraju jako pracownik oddelegowany przez agencję pracy tymczasowej zyskujesz dodatkową szansę. Nierzadko zagraniczni pracodawcy traktują okres pracy tymczasowej jako sprawdzian. Jeżeli okaże się, że i pracownik, i pracodawca – użytkownik są z siebie nawzajem zadowoleni, ten ostatni może zaproponować Ci pracę na dłuższy okres, zgodny z przepisami danego kraju.