Dla pracownika

AKTUALNOŚCI

wiadomości

Prognoza dla europejskiego rynku pracy (do 2020r.)

08/10/2014 Typ: Newsy źródło: portalwiedzy.onet.pl


W krajach europejskich zauważalny jest wzrost popytu na specjalistów - zwłaszcza inzynierów, specjalistów z zakresu nauk ścisłych oraz specjalistów branży medycznej. Tendencja ta ma się utrzymać co najmniej do 2020 roku. Znane też są zawody, w których wystąpi wyraźny spadek zatrudnienia. Będą to zawody rzemieślnicze, rolnictwo oraz rybołówstwo. Według agendy UE zajmującej się badaniami tendencji na rynku pracy pewnym jest, że do roku 2020 nastąpi znaczne - sięgające  ok. 6 mln. -zmniejszenie liczby osób w wieku produkcyjnym. W prognozach tych nie uwzględniono Bułgarii oraz Rumunii.

Sektory, którym wróży się najbardziej dynamiczny rozwój w nadchodzących latach to biznes i finanse. Biorąc pod uwagę jednak samo zatrudnienie, wzrośnie ono w tzw. usługach publicznych. Zapotrzebowanie na pracowników o jak najwyższych kwalifikacjach będzie szczególnie widoczne w zawodach wymagających dużych umiejętności komunikacyjnych bądź informatycznych. Wzrost kwalifikacji do roku 2020 będzie odczuwalny na poziomie globalnym.

 

DC