Dla pracodawcy

Usługi dla biznesu

Rekrutacja i selekcja

Usługa Rekrutacja i selekcja jest doskonałym rozwiązaniem dla Pracodawców, którzy chcą ograniczyć czas i koszty procesu rekrutacji, nie dysponują wystarczającymi zasobami i narzędziami do jego szybkiego przeprowadzenia i/lub mają trudności w samodzielnym dotarciu do właściwych kandydatur. Jest to również idealna opcja dla Firm, którym zależy na poufności prowadzonych działań i przeniesieniu ciężaru dodatkowych rekrutacji z firmowego działu HR na zewnętrzną agencję.

Klienci INTERIMAX mogą liczyć na kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu rekrutacyjnego.
W ramach usługi „Rekrutacja i selekcja”:

  • prowadzimy staranną analizę sytuacji wyjściowej i oczekiwań Klienta - ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki firmy, jej kultury organizacyjnej oraz dotychczasowych doświadczeń i praktyk w zakresie pozyskiwania, doboru i selekcji kadry pracowniczej
  • dogłębnie analizujemy profil  stanowiska, na które jest prowadzona rekrutacja, by wspólnie z Klientem określić kompetencje i kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na tym stanowisku
  • określamy harmonogram i zakres działań w projekcie, który - w zależności od oczekiwań Klienta - może obejmować: marketing rekrutacyjny, pozyskanie kandydatur z rynku, selekcję aplikacji, prowadzenie wstępnych rozmów z kandydatami (w postaci wywiadu telefonicznego lub skype interview), przeprowadzenie ustrukturyzowanych rozmów kwalifikacyjnych, przygotowanie dodatkowych testów wiedzy i umiejętności etc.

Sukces projektów rekrutacyjnych realizowanych przy wsparciu INTERIMAX zapewnia:

    DUŻA BAZA KANDYDATÓW

Docieranie do najlepszych Kandydatów ułatwia nam własna - budowana od 2007 r. i wciąż aktualizowana baza blisko 20 000 specjalistów różnych branż. Nie tylko zwiększa ona zasięg prowadzonych działań, ale również zapewnia błyskawiczną i obiektywną ocenę poziomu trudności danego projektu rekrutacyjnego, a tym samym niweluje ryzyko jego niepowodzenia.

    WIELOKANAŁOWOŚĆ DZIAŁAŃ

Indywidualna strategia rekrutacyjna, opracowywana na potrzeby każdego projektu, zawiera m.in. dedykowane kanały dotarcia do wybranej grupy kandydatów. Dlatego niezależnie od aktualnie posiadanych aplikacji w bazie, zawsze poszukujemy dla naszych Klientów nowych Kandydatów. Wieloletnia współpraca z portalami pracy i doskonała znajomość rynku pozwala nam na podejmowanie efektywnych i skutecznych decyzji rekrutacyjnych. Daje nam też pewność, że ostatecznie Klient dokona wyboru spośród najlepszych Kandydatów.

    ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA SELEKCJI

Bogata wiedza naszych Konsultantów oraz zaawansowane narzędzia selekcji gwarantują naszym Klientom rzetelną i obiektywną ocenę realnego potencjału rekomendowanych Kandydatów. W oparciu o prowadzone rozmowy i zlecone testy, przygotowujemy indywidualne raporty na temat wybranych osób. Są one opracowane według najlepszych standardów rekrutacyjnych i pozwalają Klientowi na dokonanie ostatecznego porównania i samodzielny wybór najlepszych kandydatur.

Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji