Dla pracodawcy

Kontakt

Dane kontaktowe

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-17:00.

Biuro KRAKÓW

Biuro KRAKÓW

ul. Głowackiego 4/9,
30-085 Kraków
Tel.: +48 12 379 39 93
FAX.:+48 12 379 39 10
krakow@interimax.com
Biuro WARSZAWA

Biuro WARSZAWA

ul. Słomińskiego 15 lok. 506,
00-195 Warszawa
Tel.: +48 22 213 14 44
FAX.: +48 22 869 02 06
warszawa@interimax.com

Informacje formalno-prawne

INTERIMAX International Sp. z o.o. S.K.A.
NIP: 676-245-49-55
REGON: 122556993
KRS: 0000418552

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego, wpłaconego w całości: 50 000 złINTERIMAX Polska Sp. z o.o. S.K.A.

NIP: 525-253-14-61
REGON: 146123710
KRS: 0000420210

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS ul. Czerniakowska 100 00-154 Warszawa. Wysokość kapitału zakładowego, wpłaconego w całości: 50 000 zł