Dla pracodawcy

Kontakt

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-17:00.

 

Region Południe

ul. Głowackiego 4/9,
30-085 Kraków,

Tel.: +48 12 379 39 93
FAX.: +48 12 379 39 10
krakow@interimax.com

                             
   

 

Dział Sprzedaży Regionu Południe

llona Hadała
Kom.: +48 509 370 211
E-mail: ilona.hadala@interimax.com

  

 

Region Centralny

ul. Słomińskiego 15 lok 506,
00-195 Warszawa,
Tel.: +48 22 213 14 44
FAX.: +48 22 869 02 06
warszawa@interimax.com

                                   

 Dział Sprzedaży Regionu Centralnego

Ilona Hadała
Kom.: +48 509 370 211
E-mail: ilona.hadala@interimax.com

 

 

Region Śląski

ul. Francuska 35 lok. 212
40-028 Katowice 
Tel.: +48 32 728 09 07 
katowice@interimax.com 

 

Dział Sprzedaży Regionu Śląskiego
Artur Lipiec
Kom.: +48 601 598 796
E-mail: artur.lipiec@interimax.com

 

Informacje formalno-prawne:

 

INTERIMAX International Sp. z o.o. S.K.A.

 

NIP: 676-245-49-55
REGON: 122556993
KRS: 0000418552

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego, wpłaconego w całości: 50 000 zł


INTERIMAX Polska Sp. z o.o. S.K.A.
NIP: 525-253-14-61
REGON: 146123710
KRS: 0000420210

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS ul. Czerniakowska 100 00-154 Warszawa.

Wysokość kapitału zakładowego, wpłaconego w całości: 50 000 zł.