Kontakt

Biuro KRAKÓW

ul. Mogilska 100
31-546 Kraków

tel.: +48 12 379 39 93
@: krakow@interimax.com

 

 

REKRUTACJA – Kraków

 
PRACA W POLSCE

 

tel.: +48 724 900 026
tel.: +48 605 448 394
tel.: +48 535 135 600
@: rekrutacjakrakow@interimax.com

 

PRACA ZA GRANICĄ

 

tel.: +48 607 901 662
tel.: +48 697 800 757
tel.: +48 607 901 319

@: rekrutacja.zagranica@interimax.com

 

Biuro WARSZAWA

ul. Wilcza 50/52
00-679 Warszawa

tel.: +48 22 213 14 44
@: warszawa@interimax.com

 

 

REKRUTACJA – Warszawa

 
PRACA W POLSCE

 

tel.: +48 605 448 394
tel.: +48 535 135 600
tel.: +48 724 900 026
@: rekrutacjawarszawa@interimax.com

 

PRACA ZA GRANICĄ

 

tel.: +48 607 901 662
tel.: +48 697 800 757
tel.: +48 607 901 319

@: rekrutacja.zagranica@interimax.com

 


Biuro KATOWICE

ul. Francuska 35 lok. 212
40-028 Katowice

tel.: +48 32 728 09 07
@: katowice@interimax.com

 

 

REKRUTACJA – Katowice

 
PRACA W POLSCE

 

tel.: +48 535 135 900
tel.: +48 607 901 517
tel.: +48 502 675 191
@: rekrutacjakatowice@interimax.com

 

PRACA ZA GRANICĄ

 

tel.: +48 607 901 662
tel.: +48 697 800 757
tel.: +48 607 901 319

@: rekrutacja.zagranica@interimax.com


Biuro BIAŁYSTOK

 

ul. Suraska 1/110
15-093 Białystok

tel.: +48 605 265 750
@: bialystok@interimax.com

 

 

REKRUTACJA – Białystok

 

PRACA ZA GRANICĄ

 

tel.: +48 605 265 750
tel.: +48 607 901 662
tel.: +48 697 800 757

@: rekrutacja.zagranica@interimax.com

 


SPRZEDAŻ

POLSKA POŁUDNIOWA, ŚLĄSK

Artur Lipiec
tel.: +48 601 598 796
@: artur.lipiec@interimax.com
 

SPRZEDAŻ

POLSKA PÓŁNOCNA

Damian Krasowski
tel.: +48 728 540 805
@: damian.krasowski@interimax.com
 

SPRZEDAŻ

POLSKA CENTRALNA

Wojciech Lenarczyk
tel.: +48 535 135 700
@: wojciech.lenarczyk@interimax.com

MARKETING

tel.: +48 512 502 195
@: marketing@hrbcgroup.eu

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Informacje formalno-prawne

 

INTERIMAX APT SP. z o.o.                     
NIP: 676-249-78-70
REGON: 363239961
KRS: 0000591618

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego, wpłaconego w całości: 124 000,00 zł

 

PolandUkraineEnglishFrenchRussia